ข้อกำหนดและใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์มุมมอง www.moom-mong.com 

1.สมาชิกรับทราบว่า มุมมอง ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่ต้องการจะ “รักษา” ภาวะทางจิตต่างๆ หรือจะตั้งตัวเป็นทางออกของปัญหาต่างๆในชีวิตของสมาชิกแต่อย่างใด 

แต่มุมมอง จะทำทุกวิถีทาง เพื่อช่วยส่งต่อบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อความผิดปกติทางจิต ไปสู่หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมให้ช่องว่างความไม่เข้าใจของผู้ประสบปัญหาในชีวิต กับจิตแพทย์ ตลอดจนนักจิตวิทยาให้น้อยลง ทั้งในแง่ของการประชาสัมพันธ์ สร้างสิ่งแวดล้อม กิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์ที่เหมาะสม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาวะทางจิตของคนในสังคมอย่างยั่งยืน 

2.สมาชิกรับทราบว่า เรื่องราวต่างๆ ทั้งมุมมองและปัญหาที่ระบาย ตลอดจนกิจกรรมต่างๆในเว็บ จะถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคอนเทนท์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในด้าน Mental Illness (ภาวะป่วยทางจิต) ตลอดจนการรักษาที่เกี่ยวข้อง ผลิตสื่อต่างๆทั้งในออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งนี้ทั้งนั้น ทางเว็บไซต์จะไม่เปิดเผยตัวตน และขายข้อมูลให้กับองค์กรอื่นๆแต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เว็บไซต์จะไม่เปิดเผยตัวตนผู้ใช้งาน หากไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ใช้งาน 

3.ผู้ใช้งานที่ระบายปัญหาแบบเปิดเผยตัวตน ทางเว็บไซต์จะถือว่าผู้ใช้งานยินดีนำเอาปัญหา ตลอดจนความเห็นต่างๆให้ทางเว็บไปพัฒนา เพื่อความรู้ความเข้าใจเรื่อง Mental Illness (ภาวะป่วยทางจิต) ตลอดจนการรักษาที่เกี่ยวข้อง ผลิตสื่อต่างๆทั้งในออนไลน์และออฟไลน์ โดยปริยาย 


สมาชิกคนใดที่ยังอยู่ในระบบและไม่กดยอมรับการใช้บริการ แต่ยังคงใช้บริการเว็บไซต์อยู่ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 จะถือว่ายอมรับเงื่อนไขทุกข้อโดยปริยาย

Copyright: moom-mong 2019

แจ้งปัญหา