สมัครสมาชิก / ลงชื่อเข้าใช้
สนับสนุนโดย
นักรับฟังในระบบทั้งหมด
203
ผู้เรียนทั้งหมด
161
ผู้เรียนจาก School Health Hero
42
นักรับฟังที่ได้รับ เกียรติบัตรในระบบทั้งหมด

นักรับฟังในระบบ

ภวัต �.
วาสิตา �.
Podcharamon T.
Kwankhao K.
สรชา �.
Charinthip V.
Rujired P.
ชมภูนุช �.

ยินดีต้อนรับสู่ระบบ Supervised E-learning เรื่องการฟังเชิงลึกขั้นพื้นฐาน ที่แรกและที่เดียวของประเทศไทย


หลักสูตรที่ร่วมพัฒนากับกรมสุขภาพจิตมาร่วม 2 ปี ในการสร้างระบบการเรียนออนไลน์ 100% ที่พร้อมด้วยภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ

สนับสนุนโดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ในการพัฒนาเนื้อหาและกระบวนการฝึกปฏิบัติด้วยเคสจำลอง

พร้อมเชื่อมต่อให้กับครูทั่วประเทศไทย

สร้างมาตรฐานใหม่ของการเติมเต็มบุคลากรทางสุขภาพจิต เพื่อสังคมแห่งการรับฟังในประเทศไทย


เป้าหมาย คือการสร้างอัตราส่วนทองคำของระบบบริการสุขภาพจิต 1:10:100 หรือ หนึ่งจิตนักจิตบำบัด (Therapist) ต่อ สิบนักให้คำปรึกษา (Counseling) ต่อ ร้อยนักรับฟัง (Deep Listeners) เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยอย่างยั่งยืน

ระบบการให้เกียรติบัตรอิเล็คทรอนิกส์ แบบออนไลน์ 100% พร้อมเลขทะเบียนเพื่อสร้างระบบในการให้บริการ


หลังจากเรียนเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะทำการส่งข้อมูลที่อัดไว้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อให้คำแนะนำในการรับฟัง

เมื่อเสร็จเรียบร้อยและได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญในระบบ มุมมองจะออกใบเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นหลักฐาน


Supervisor ทั้งหมด

วรานันท์ �.
udompol.thi@gmail.com U.
ขึ้นทะเบียนเป็น Supervisor