สนับสนุนโดย

เกี่ยวกับโครงการ

ยินดีต้อนรับสู่ระบบ Supervised E-learning เรื่องการฟังเชิงลึกขั้นพื้นฐาน ที่แรกและที่เดียวของประเทศไทย

หลักสูตรที่ร่วมพัฒนากับกรมสุขภาพจิตมาร่วม 2 ปี ในการสร้างระบบการเรียนออนไลน์ 100% ที่พร้อมด้วยภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ สนับสนุนโดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ในการพัฒนาเนื้อหาและกระบวนการฝึกปฏิบัติด้วยเคสจำลอง พร้อมเชื่อมต่อให้กับครูทั่วประเทศไทย

สร้างมาตรฐานใหม่ของการเติมเต็มบุคลากรทางสุขภาพจิต เพื่อสังคมแห่งการรับฟังในประเทศไทย

เป้าหมาย คือการสร้างอัตราส่วนทองคำของระบบบริการสุขภาพจิต 1:10:100 หรือ หนึ่งจิตนักจิตบำบัด (Therapist) ต่อ สิบนักให้คำปรึกษา (Counseling) ต่อ ร้อยนักรับฟัง (Deep Listeners) เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยอย่างยั่งยืน

ระบบการให้เกียรติบัตรอิเล็คทรอนิกส์ แบบออนไลน์ 100% พร้อมเลขทะเบียนเพื่อสร้างระบบในการให้บริการ

หลังจากเรียนเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะทำการส่งข้อมูลที่อัดไว้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อให้คำแนะนำในการรับฟัง เมื่อเสร็จเรียบร้อยและได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญในระบบ มุมมองจะออกใบเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นหลักฐาน

เริ่มต้นเป็นนักฟัง